Konfidencialitātes politika

1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Šī konfidencialitātes politika regalamentē www.topgridlistes.lv elektroniskos veikalus, kurus pārvalda SIA Topgrīdlīstes (turpmāk – Veikali), un veikala klienta (turpmāk – Klients”) personas datu vākšanas, izmantošanas, kārtošanas un uzglabāšanas pamatkārtību un principus.

1.2. Klienta personas datu vākšanu, izmantošanu, kārtošanu un uzglabāšanu nosaka šī konfidencialitātes politika.

1.3. Klients, norādīdams savus personas datus veikalā, piekrīt, ka Veikals tos pārvaldīs un kārtos šajā konfidencialitātes politikā kā arī citos spēkā esošajos tiesību aktos paredzētajiem mērķiem, līdzekļiem un kārtībā.

1.4. Personām līdz 18 gadiem preces Veikalā netiek pārdotas, izņemot gadījumus, ja tiek saņemta vecāku vai aizbildņu piekrišana.

2. Klienta personas datu vākšana, izmantošana, kārtošana, uzglabāšana.

2.1. Klienta personas dati tiek vākti tikai ar nolūku precīzi izpildīt Klienta pasūtījumus, laikā un precīzi piegādāt Klienta pasūtītās preces.

2.2. Veikalā savāktie Klienta personas dati tiek sniegti trešajām pusēm tikai preču piegādes nolūkos.

2.3. Klientiem, kas iegādājušies Veikalā preces vienmēr tiek izrakstīti PVN rēķini-faktūras, kuras tiek uzglabātas un deklarētas likumos noteiktajā kārtībā.

2.4. Klienta personas dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā to pieprasa noteiktie datu kārtošanas mērķi.

2.5. Veikala darbinieki vai personas, kuras tiek pieņemtas vienreizējiem Veikala apkalpošanas darbiem un strādājošas ar klienta personas datiem, ir iepazīstināti ar klienta personas datu aizsardzības veidiem un šo Konfidencialitātes politiku.

3. Sīkfaili (angļu valodā “cookies”).

3.1. Vēloties piedāvāt pilntiesīgus pakalpojumus, Klienta datorā, tālrunī vai citā izmantojamajā ierīcē ierakstām sīkfailus. Ierakstītā informācija tiek izmantota cenšoties identificēt Klientu kā jau bijušu veikala apmeklētāju.

3.2. Sīkfaili tiek savākti, lai būtu zināma Veikala apmeklējuma statistika.

3.3. Sīkfailus Klients var pārvaldīt un (vai) dzēst pēc saviem ieskatiem. Pārlūka iestatījumi ļauj iestatīt sīkfailu pieņemšanu, noraidījumu, izņemšanu un citas sīkfailu funkcijas.

4. Konfidencialitātes politikas noteikumu grozījumi un beidzamie nosacījumi.

4.1. Veikalam ir tiesības daļēji vai pilnīgi grozīt Konfidencialitātes politikas noteikumus par to paziņojot www.topgridlistes.lv mājas lapā. Klienta turpmākā Veikala pakalpojumu izmantošana nozīmē šo noteikumu ievērošanu. Visas radušās domstarpības un strīdi tiek atrisināti sarunu ceļā.